Välkommen till Folkhälsan

Inloggning.
Behörighet för inloggning får du från ansvariga funktionärer inom ditt förbund. Cookies och JavaScript måste vara tillåtna i webbläsaren. Internet Explorer 6.0 + rekommenderas.


   

Självbetjäning
Som medlem kan du hjälpa de registeransvariga genom att själv sköta vanliga uppgifter. Identifiera dig med din personliga referenskod. Tack för din medverkan!


Hämta din referenskod

   

Länkar
Länkar av särskilt intresse för medlemmar.


Hemsida
E-post

Folkhälsans Förbund rf, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors

Tfn (09)315 000 Fax (09) 315 5102 E-post

En tjänst från
ClubOnWeb Community Sweden AB, Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm •  Tel. +46 (0)8 559 223 84
www.clubonweb.com  •  information@clubonweb.com
Copyright © 2012 ClubOnWeb Community Sweden AB, All rights reserved